Milan Lecián

Milan Lecián
  • předseda oddílu
  • jednatel